logo
logo

Công Ty TNHH The 6AM

——————

Số: 0315355623  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày  tháng  năm 20.. 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT gick.vn

 1. Nguyên tắc chung
 2. gick.vn thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH The 6AM – là công ty dịch vụ môi giới lao động phục vụ nhu cầu cần tuyển lao động của các công ty/doanh nghiệp.

  Khách hàng của gick.vn là các công ty/doanh nghiệp có hoạt động thương mại hợp pháp, phải đăng ký kê khai ban đầu về các thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu và được ban quản lý  gick.vn chính thức công nhận và được vế sử dụng dịch vụ do gick.vn  cung cấp.

  Các công ty/doanh nghiệp tham gia đăng tuyển dụng trên gick.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của ứng viên tham gia ứng tuyển.

 3. Quy định chung
 4. Dịch vụ môi giới lao đông gick.vn là trang web gick.vn thuộc quyền sở hữu của công ty The 6AM.

  Định nghĩa chung:

  • Khách hàng: là công ty/doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ của gick.vn: đăng tin tuyển dụng lao động phổ thông.
  • Thành viên: bao gồm khách hàng sử dụng dịch vụ của gick.vn để đăng ký thông tin tuyển dụng và người lao động đăng ký tài khoản để ứng tuyển.

 5. Quy trình giao dịch
 6. Quy trình đăng thông tin tuyển dụng lao động.

  B1: Công ty/doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên website gick.vn

  B2: gick.vn sẽ liên lạc với công ty/doanh nghiệp để xác nhận thông tin đăng ký là chính xác.

  B3: Sau khi xác thực thông tin là chính xác, gick.vn cung cấp tài khoản để công ty/doanh nghiệp đăng thông tin tuyển dụng lên website gick.vn

  Thông tin này của Khách hàng sẽ được gởi đén hộp thư của quản trị viên trang gick.vn,

  Thông tin này sau đó được chuyển đến bộ phận chăm sóc khách hàng

  Bộ phận chăm sóc khách hàng sử dụng thông tin này liên lạc thành lập hợp đồng với nhà tuyển dụng.

  Khi giao dịch thành công – quản trị website gick.vn sẽ tạo tài khoản đăng nhập cho khách hàng dựa trên những thông tin mà nhà tuyển dụng đã cung cấp

 7. Quy trình dành cho người lao động ứng tuyển
 8. Người lao động sau khi đăng ký tài khoản trên website gick.vn sẽ được hỗ trợ tư vấn nhằm tìm kiếm công việc phù hợp nhất với người lao động.

 9. Quy trình giao nhận vận chuyển
 10. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng
 11. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền
 12. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm
 13. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại
  1. Nếu thanh toán chậm thì Bên A phải trả tiền lãi trên số tiền thanh toán chậm theo lãi suất nợ quá hạn của Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm thanh toán.
  2. Bên B chịu phạt 01% (một phần trăm) mỗi tuần đối với giá trị của mỗi ứng viên nếu như cung cấp trễ so với thời hạn quy định. Giá trị phat do bên B không vượt quá 08% (tám phần trăm) giá trị hợp đồng - Giá trị của mỗi ứng viên được tính bằng giá trị của gói tuyển dụng chia cho số lượng ứng viên cam kết.
 14. Quy trình thanh toán
 15. Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp…) và Ban quản lý Website

  Quá trình thanh toán chỉ phát sinh từ bên đăng kí tuyển dụng (công ty). Dựa theo nhu cầu tuyển dụng và việc đặt các thông tin đăng kí tuyển, gick.vn sẽ kí hợp đồng trực tiếp với công ty và dựa theo hợp đồng sẽ có quy trình thanh toán bao gồm đối soát và thời hạn thanh toán.

 16. Đảm bảo an toàn giao dịch
 17. Ban quản lý Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT cần cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên Website , đảm bảo Người tiêu dùng mua hàng hóa được an toàn.

  Ban quản lý Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT đưa ra cơ chế/phương án/giải pháp bảo đảm an toàn giao dịch. Đối với Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT có chức năng thanh toán trực tuyến, Ban quản lý sàn phải nêu rõ cơ chế bảo mật thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.

 18. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
  1. gick.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân. gick.vn có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.
  2. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên trang Web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi hello@gick.vn.
 19. Những bên được công bố thông tin
 20. Thông tin cá nhân đề cập ở Khoản 1 trên đây có thể được công bố đến các bên thứ ba sau đây nhằm giúp gick.vn quản lý hiệu quả việc kinh doanh bao gồm cung cấp các Dịch vụ gick.vn cho bạn để đạt được mục đích tại Khoản 2:

  1. Các Nhà tuyển dụng
  2. Các bên thứ ba ký hợp đồng với gick.vn để hỗ trợ gick.vn thực hiện tất cả hoặc một phần các Dịch vụ gick.vn cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, các dịch vụ sau:
  3. Dịch vụ hồ sơ/đánh giá
  4. Dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích sử dụng trang web.
  5. Các đối tác chiến lược làm việc với gick.vn để cung cấp các Dịch vụgick.vn hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu các Dịch vụ gick.vnvà/hoặc các trang Web gick.vn
  6. Trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu mà bạn đã theo học hoặc người giới thiệu để xác minh trình độ học vấn của bạn.
  7. Các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn.
  8. Các tư vấn chuyên nghiệp của gick.vn khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn chogick.vn
  9. Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của gick.vn(bao gồm các khách hàng và các khoản phải thu thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ gick.vn mà họ sở hữu
  10. Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu

  Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không chia sẻ thông tin này.

  gick.vn không bán hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân đã thu thập nào cho bất kỳ bên nào khác.

 21. NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN
 22. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho gick.vn các thông tin của bạn và cá nhân của người nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất, và có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, nhầm lẫn, không đầy đủ và lỗi thời bằng cách liên lạc vớigick.vn qua email hello@gick.vn

  Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho gick.vn  mà không phải là thông tin của bạn (ví dụ, người giới thiệu hoặc người đảm lãnh). Trong trường hợp này, bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho gick.vn, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Thông Báo Chính Sách này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).

 23. Quản lý thông tin xấu
 24. Thông tin được đăng và được duyệt trên hệ thống gick.vn cần tuân thủ đúng theo quy định về đăng nội dung.

  Khi một tin được đăng đúng theo quy định, nhân viên phụ trách kiểm tra nội dung của tin. Nếu nội dung của tin đăng đảm bảo đúng theo quy định của gick.vn thì nhân viên bên kiểm soát nội dung sẽ chấp nhận xuất bản tin đó.

 25. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
 26. Trách nhiệm của Ban quản lý Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi có phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm…

 27. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT gick.vn
 28. Trách nhiệm của gick.vn

  - gick.vn sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ cũng như ứng viên cho thành viên của website là những công ty/doanh nghiệp đã thông qua xác thực của website gick.vn.

  - Ngoài ra, gick.vn có trách nhiệm đảm bảo cung cấp ứng viên lao động cho công ty/doanh nghiệp đúng như cam kết trong hợp đồng.

  Quyền của gick.vn

  - Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho gick.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì gick.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

  - Từ chối cung cấp dịch vụ trên website gick.vn trong trường hợp: Thành viên, đối tác liên minh vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên gick.vn. Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo việc từ chối cung cấp dịch vụ cho đối tượng vi phạm trong một khoảng thời gian hợp lý.

  - Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu thành viên, đối tác liên minh có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên, đối tác liên minh khác của gick.vn

 29. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gick.vn
 30. Quyền của thành viên:

  - Đối với các thành viên tham gia gick.vn sẽ được miễn phí thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên gick.vn, không tính đến các khoản phí khi thành viên muốn đăng thông tin tuyển dụng lao động trên gick.vn

  - Thành viên sẽ được nhân viên của gick.vn hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc đăng tuyển lao động trên website gick.vn

  Trách nhiệm của thành viên:

  - Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về: Tên và địa chỉ trụ sở của công ty/doanh nghiệp. Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty/doanh nghiệp.

  - Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về công ty/doanh nghiệp khi cung cấp cho gick.vn

  - Phối hợp cùng gick.vn phản hồi thông tin cho người lao động liên hệ ứng tuyển.

  - Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty/doanh nghiệp của người đăng ký thành viên khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cho việc thống kê thương mại điện tử.

  - Thông báo kịp thời cho gick.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.

 31. Điều khoản áp dụng
 32. Điều khoản cam kết
 33. Địa chỉ liên lạc chính thức của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT gick.vn:

  ・Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gick.vn

  ・Công ty/Tổ chức: Công Ty TNHH The 6AM

  ・Địa chỉ: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

  ・Tel:0775080828

  ・Email: hello@gick.vn

  ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

  CHỨC DANH