logo
logo

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch điện tử gick.vn và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án kinh tế để giải quyết.

Khi tranh chấp phát sinh giữa ứng viên với nhà tuyển dụng, ban quản lý website sẽ có trách nhiệm cung cấp cho ứng viên thông tin về nhà tuyển dụng, tích cực hỗ trợ ứng viên hoặc đại diện pháp luật của ứng viên để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.

Sàn giao dịch thương mại điện tử gick.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của website, gick.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng. Khi tham gia tuyển dụng trên gick.vn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.