logo
logo

Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với gick.vn. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật vì nó là một phần của Điều Khoản Sử Dụng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ gick.vn và các trang Web gick.vn.

Thông Báo Chính Sách này giải thích:

 • Loại thông tin cá nhân của bạn được gick.vn xử lý khi bạn sử dụng các Dịch vụ gick.vn và/ hoặc các trang Web gick.vn.
 • Cách thức gick.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các Dịch vụ gick.vn và các trang Web gick.vn.
 • Mục đích gick.vn thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.
 • Các bên thứ ba mà gick.vn có thể công bố thông tin cá nhân của bạn.
 • Tính bắt buộc hoặc tự nguyện đối với việc cung cấp thông tin cá nhân và hậu quả khi bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp bắt buộc.
 • Cách thức gick.vn giữ gìn sự bảo mật và an ninh về thông tin cá nhân của bạn.

Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua số điện thoại mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên các trang web của gick.vn. Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (gửi đến địa chỉ e-mail đã đăng ký trong tài khoản của bạn) hoặc thông qua một thông báo trên Trang này trước khi sự thay đổi có hiệu lực. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng các Dịch vụ gick.vn và các trang Web gick.vn sau khigick.vn đã gửi thông báo cho bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng Dịch vụgick.vn và/ hoặc các trang Web gick.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ gick.vn và/ hoặc các trang Web gick.vn sau khi các thay đổi có hiệu lực, việc bạn sử dụng Dịch vụ gick.vn và/ hoặc các trang Web gick.vn thể hiện sự đồng ý của bạn đối với các ràng buộc tại các Điều khoản mới.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Khi đăng ký Dịch vụ gick.vn
  • Khi đăng ký bất cứ Dịch vụ gick.vn nào tại gick.vn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản của bạn.
  • Bất cứ thông tin cá nhân nào do gick.vn yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý để gick.vn xử lý thông tin này. Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/ hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin theo quy định tại Thông Báo Chính Sách này, gick.vn sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của bạn sẽ bị từ chối.
 2. Từ việc sử dụng Dịch vụ gick.vn và/ hoặc các trang Web gick.vn của bạn, cChúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn chọn lựa tham gia vào bất kỳ Dịch vụ gick.vn và/ hoặc các trang Web gick.vn. Dưới đây là các ví dụ về thông tin cá nhân mà gick.vn có thể thu thập trực tiếp từ bạn:
  • Tuổi
  • Ngày sinh
  • Điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động
  • Học vấn
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Nếu bạn lựa chọn để thêm người giới thiệu trong phần đăng kí tạo tài khoản, gick.vn sẽ yêu cầu số điện thoại người giới thiệu
  • bạn muốn gick.vn ngưng xử lý thông tin cá nhân của bạn, gick.vn sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho bạn.
 3. Khi bạn truy cập các trang Web gick.vn
  • Khi bạn truy cập bất cứ trang Web gick.vn nào, máy chủ trang web của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập của bạn tại các trang web này, bao gồm địa chỉ IP, thời gian, ngày và thời lượng truy cập. Địa chỉ IP của bạn là thiết bị định dạng duy nhất cho máy tính của bạn hoặc các thiệt bị truy cập khác.
  • gick.vn có thể theo dõi quá trình truy cập của bạn tại bất cứ trang Web gick.vn nào bằng cách cài đặt một “cookie” trong máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác khi bạn đăng nhập. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn hoặc thiết bị truy cập khác bởi các trang web mà bạn truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của các trang web.
  • Cookies cho phép gick.vn lưu lại các trang ưa thích của bạn để bạn sẽ không phải đăng nhập lại trong lần truy cập sau. Cookies cũng giúp gick.vn thu thập luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để theo dõi xu hướng và mẫu người dùng.gick.vn có thể sử dụng luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để giúp các nhà quảng cáo cung cấp quảng cáo nhắm tới mục tiêu tốt hơn.
  • Bạn có thể gỡ bỏ cookies bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tập tin “giúp đỡ” trình duyệt internet của bạn. Bạn nên hiểu rằng một số nội dung của một số trang web nhất định sẽ không hiển thị nếu bạn cài đặt trình duyệt internet của bạn không chấp nhập cookies.
  • gick.vn cũng sử dụng các mã ghi rõ ràng trong email định dạng HTML để xác định các email nào đã được mở bởi người nhận.Điều này cho phép gick.vn đánh giá tính hiệu quả của các phương tiện truyền thông nhất định và hiệu quả của các chiến lược tiếp thị của công ty.
  • Các đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin về cách sử dụng của các trang Web gick.vn. Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm việc sử dụng cookies của đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookies này.

MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Mục đích gick.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau:
  • Xác định danh tính của bạn.
  • Đánh giá và/ hoặc xác định khả năng làm việc và mức độ tín nhiệm của bạn.
  • Cung cấp Dịch vụ gick.vn mà bạn đã yêu cầu.
  • Điều hành và quản lý các Dịch vụ gick.vn đã cung cấp cho bạn.
  • Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến Dịch vụ gick.vn.
  • Cải thiện các cơ hội thay đổi công việc của bạn hoặc sắp xếp các dịch vụ cụ thể cho bạn.
  • Xử lý đơn yêu cầu Dịch vụ gick.vn mà bạn đã yêu cầu.
  • Điều tra và giải quyết các Dịch vụ gick.vn như khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gởi đến gick.vn liên quan đến các Dịch vụ gick.vn.
  • Giám sát và cải thiện việc thực hiện Dịch vụ gick.vn và các trang Web gick.vn.
  • Duy trì và phát triển Dịch vụ gick.vn và các trang Web gick.vn.
  • Am hiểu về các nhu cầu thông tin và liên lạc của bạn để gick.vn nâng cao và điều chỉnh các Dịch vụ gick.vn.
  • Tiến hành nghiên cứu và phát triển và phân tích thống kê liên quan đến các Dịch vụ gick.vn để xác định xu hướng và phát triển các dịch vụ mới đáp ứng ứng sự quan tâm của bạn.
  • Hỗ trợ gick.vn am hiểu các lựa chọn duyệt thông tin ưu tiên của bạn trên các các trang web gick.vn để gick.vn có thể điều chỉnh nội dung phù hợp.
  • Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận.
 2. Bạn không thể hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích quy định tại Khoản 2.1 nêu trên. Nếu bạn không đồng ý để gick.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận liên quan của bạn với gick.vn cho các Dịch vụ gick.vn và ngừng sử dụng các trang Web gick.vn.
 3. gick.vn sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi xử lý thông tin cá nhân ngoài các mục quy định tại Khoản 2.1.
 4. Ngoài ra, gick.vn có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
  • Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn: Các Dịch vụ gick.vn khác, các dịch vụ của các bên thứ ba mà gick.vn thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn.
  • Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/ hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web gick.vn và/ hoặc các Dịch vụgick.vn.
  • Gửi đến bạn các hướng dẫn, lời khuyên và thông tin khảo sát để tối đa hóa sự phát triển nghề nghiệp của bạn bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc việc sử dụng các Dịch vụ gick.vn và/ hoặc các trang Web gick.vn.

LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Bạn có thể có những quan tâm về quyền bảo mật khác nhau. Mục tiêu của gick.vn là làm rõ các thông tin mà chúng tôi thu thập, để bạn có thể có các lựa chọn ý nghĩa về cách sử dụng. Ví dụ: - Bạn có thể kiểm soát người mà bạn muốn chia sẻ thông tin cá nhân.
 2. Bạn có thể xem lại và kiểm soát việc đăng ký của bạn đối với các lựa chọn tiếp thị khác nhau, các Dịch vụ gick.vn.
 3. Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và các mục ưa thích bất cứ lúc nào.
 4. Bạn có thể lựa chọn không tiếp nhận bất cứ tài liệu tiếp thị nào từ gick.vn.
 5. Bạn cũng có thể đăng ký các Dịch vụ gick.vn bổ sung bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang chủ của chúng tôi.
 6. Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào và khi đó gick.vn sẽ hủy tất cả quyền truy cập đến tài khoản và hồ sơ trong cơ sở dữ liệu. Việc xóa tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến những hồ sơ mà bạn đã gởi đến các Nhà tuyển dụng hoặc được lưu xuống bởi các Nhà tuyển dụng, Chủ sở hữu tài khoản

LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

gick.vn sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Khoản 2 bên trên và cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. gick.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân. gick.vn có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.
 2. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên trang Web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi hello@gick.vn.

NHỮNG BÊN ĐƯỢC CÔNG BỐ THÔNG TIN

 1. Thông tin cá nhân đề cập ở Khoản 1 trên đây có thể được công bố đến các bên thứ ba sau đây nhằm giúp gick.vn quản lý hiệu quả việc kinh doanh bao gồm cung cấp các Dịch vụ gick.vn cho bạn để đạt được mục đích tại Khoản 2:
  • Các Nhà tuyển dụng
  • Các bên thứ ba ký hợp đồng với gick.vn để hỗ trợ gick.vn thực hiện tất cả hoặc một phần các Dịch vụ gick.vn cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, các dịch vụ sau: - Dịch vụ hồ sơ/ đánh giá.
  • Dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích sử dụng trang web.
  • Các đối tác chiến lược làm việc với gick.vn để cung cấp các Dịch vụ gick.vn hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu các Dịch vụ gick.vn và/hoặc các trang Web gick.vn.
  • Trường học/ cao đẳng/ đại học/ viện nghiên cứu mà bạn đã theo học hoặc người giới thiệu để xác minh trình độ học vấn của bạn.
  • Các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn.
  • Các tư vấn chuyên nghiệp của gick.vn khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho gick.vn.
  • Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của gick.vn (bao gồm các khách hàng và các khoản phải thu thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ gick.vn mà họ sở hữu.
  • Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.
 2. Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không chia sẻ thông tin này.
 3. gick.vn không bán hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân đã thu thập nào cho bất kỳ bên nào khác.

NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho gick.vn các thông tin của bạn và cá nhân của người nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất, và có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, nhầm lẫn, không đầy đủ và lỗi thời bằng cách liên lạc với gick.vn qua email hello@gick.vn.
 2. Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho gick.vn mà không phải là thông tin của bạn (ví dụ, người giới thiệu hoặc người đảm lãnh). Trong trường hợp này, bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho gick.vn, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Thông Báo Chính Sách này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).

CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN NGOÀI PHẠM VI ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

gick.vn có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài phạm vi địa phương của bạn nếu có bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác chiến lược (“các công ty nước ngoài”) tham gia cung cấp một phần các Dịch vụ gick.vn.

CÁC TRANG LIÊN KẾT

 1. Các trang Web gick.vn có thể chứa các liên kết đến các trang của bên thứ ba.
 2. gick.vn không chịu trách nhiệm đối với các trang web của các bên thứ ba này. Bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn sẵn có trên các trang đó sẽ không được hưởng lợi từ Chính Sách Bảo Mật này và sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba liên quan (nếu có).

SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

 1. Khi sử dụng các Dịch vụ gick.vn và/ hoặc các trang web gick.vn, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của gick.vn như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với gick.vn tại đây.
 2. Bên cạnh đó, bạn đồng ý với việc người giới thiệu, các trường học/ cao đẳng/ đại học/ học viện mà bạn đã theo học, các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn và các Nhà tuyển dụng công bố thông tin các nhân của bạn với gick.vn.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có câu hỏi về Thông Báo Chính Sách này, hãy truy cập vào mục Trợ Giúp Trợ Giúp Các Câu Hỏi Thường Gặp trên các trang Web gick.vn. gick.vn yêu cầu thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ email và bình luận của bạn để gick.vn có thể phản hồi sự quan tâm của bạn một cách hiệu quả và tiến hành cải thiện các Dịch vụ gick.vn và/ hoặc các trang Web gick.vn.